Avís legal

1. Informació general sobre la companyia

Mirtra IT Consulting, S.L. té establerta la seva seu social a Av. Cerdanyola, 75, Planta 1ª C.P. 08172 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) Spain. – E-mail: info@mirtra.es – Web corporativa: www.mirtra.es

2. Avís legal sobre propietat intelectual i industrial

Aquest lloc web inclou continguts, texts, material publicitari, dibuixos, material tècnic de producte o de qualsevol altre ordre, distintius corporatius, signes distintius, marques, dissenys gràfics, combinacions de elements, logotips i imatges, que estàn protegits per drets de propietat intelectual o industrial dels quals la empresa Mirtra IT Consulting, S.L. , és titular o legítima llicenciatària.

En aquest sentit, queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altre forma de explotació i manipulació en aquest lloc web, dels seus dispositius tècnics, continguts, aplicacions, codis font, disseny, selecció i forma de presentació dels materials i, en general, de la informació continguda en aquest lloc web.

Queda, així mateix, prohibit descompondre, realizar ingenieria inversa o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels aplicatius informàtics necessaris pel funcionalment i accés en aquest lloc web i dels serveis aquí continguts, així com realitzar repecte dels mateixos qualsevol acte de explotació. En particular, queda prohibit realizar enllaços (links, hiperlinks i framming) o víncles similars que puguin establir-se amb la web de Mirtra IT Consulting, S.L. sense el previ consentiment explícit de l’empresa Mirtra IT Consulting, S.L.

3. Ús dels serveis i continguts

L’ús de la informació continguda en aquest lloc web és responsabilitat íntegra de qui la utilitzi, i de qualsevol conseqüència que es derivi d’aquesta. Mirtra IT Consulting, S.L. no es fa responsable de ninguna de les conseqüències que poguèssin derivar-se de la seva utilització. Certs enllaços en el lloc web de Mirtra IT Consulting, S.L. condueixen a recursos mantinguts per tercers, sobre els quals Mirtra IT Consulting, S.L. no té cap control. Mirtra IT Consulting, S.L. no es fa responsable ni ofereix garanties en relació a l’exactitud d’aquests recursos.