Red Hat Enterprise Linux 8.1 incorpora noves eines de desenvolupament, certificacions de seguretat i millores en automatització

Red Hat® Enterprise Linux® 8 proporciona una plataforma segura, estable i intel·ligent per a adaptar-se a les necessitats canviants de l’empresa. Permet desplegar aplicacions, càrregues de treball i serveis amb les mateixes eines en tota la infraestructura global de IT de manera que és possible desplegar i operar plataformes cloud híbrides amb més agilitat i menys esforç amb el menor temps. S’ha millorat la gestió amb interfícies intuïtives que ajuden a que els administradors Windows i Unix s’adaptin ràpidament. El procés de migració també s’ha simplificat. Les eines d’automatització ajuden a desplegar serveis d’una manera més ràpida en infraestructura local i plataformes cloud. Les eines avançades de desenvolupament open source permeten que el disseny, implementació i posada en marxa d’aplicacions es dugui a terme de la manera més òptima.

En la versió Red Hat Enterprise Linux 8.1 es millora la gestió, seguretat i rendiment del sistema operatiu per a optimitzar les plataformes cloud híbrides i addicionalment s’afegeixen noves funcionalitats per a accelerar el desenvolupament d’aplicacions. Red Hat Enterprise Linux és la base del catàleg de solucions Red Hat open hybrid cloud amb un motor que permet desplegar càrregues de treball complexes en entorns físics, virtuals, clouds públics i privats amb un major control i eficiència. Aquesta versió suporta tecnologies com Microsoft SQL Server i SAP HANA i també tecnologies d’intel·ligència artificial (Artificial intelligence -AI) i aprenentatge automàtic (machine learning -ML).

Red Hat Enterprise Linux 8.1 és la primera versió de Red Hat Enterprise Linux en la qual les noves versions aniran apareixent de manera predictiva cada 6 mesos segons es va anunciar en Red Hat Summit 2019. Amb aquesta planificació de noves versions els clients de Red Hat podran adaptar-se a les noves versions facilitant l’evolució dels sistemes crítics de l’empresa. D’aquesta manera és possible planificar les migracions, optimitzar el cicle de desenvolupament de software i baixar costos considerant quan apareixerà una nova versió de Red Hat.

 

Automatització millorada per a gestió intel·ligent

A partir d’ara en les subscripcions de suport Red Hat Enterprise Linux Linux s’inclou suport per a Red Hat Insights, solució d’anàlisi proactiva que ajuda a detectar problemes de configuració i altres problemes de sistema abans que impactin en els sistemes de producció. Aquesta solució incorpora més de 1.000 regles per a sistemes operatius Red Hat Enterprise Linux Linux instal·lats en infraestructura local o bé en plataformes cloud com Amazon AWS o Microsoft Azure. Aquestes regles permeten analitzar càrregues de treball de SAP HANA i Microsoft SQL Server i ajuden a que els administradors de IT identifiquin ràpidament els problemes de rendiment, riscos de seguretat, disponibilitat i estabilitat per a garantir una contínua operació dels sistemes informàtics.

Red Hat Enterprise Linux Linux 8.1 incorpora addicionalment nous rols perquè els subsistemes Red Hat Enterprise Linux Linux puguin exercir funcions específiques com a emmagatzematge, xarxa, sincronització de temps, kdump i SElinux. Amb aquests nous rols s’amplien la col·lecció de rols existents en Red Hat Enterprise Linux Linux 8 per a permetre una automatització de la configuració en diferents versions de Red Hat desplegades en la infraestructura de IT.

 

Seguretat Enterprise per noves tecnologies

Les empreses estan innovant i millorant la competitivitat amb noves tecnologies digitals com contenidors Linux, micro-serveis, Kubernetes i serveis cloud híbrids. Aquestes tecnologies requereixen el mateix grau de seguretat i polítiques de compliment que en la infraestructura hardware i software tradicional. Red Hat Enterprise Linux 8.1 garanteix la innovació amb noves tecnologies mantenint el grau de seguretat requerit en l’empresa per a protegir als entorns crítics i dades sensibles. S’ha afegit la capacitat de patchs en línia per a evitar temps de parada amb reinicis de sistema. Els perfils SELinux orientats a contenidors permeten implementar polítiques de seguretat per a controlar com els serveis de contenidors accedeixen als recursos del sistema de manera que es protegeix el sistema davant amenaces de seguretat. S’han afegit les últimes certificacions de seguretat com a Federal Information Processing Standards (FIPS) i Common Criteria (CC).

 

Optimització en el desenvolupament d’aplicacions en clouds híbrids

S’han afegit un nou conjunt d’eines de desenvolupament per a permetre el desenvolupament d’aplicacions en arquitectures cloud híbrides. Red Hat Enteprise Linux 8.1 incorpora les últimes versions d’eines de desenvolupament i llenguatges com golang i .NET Core, i permet el procés de grans càrregues de treball amb la tecnologia Microsoft SQL Server i les solucions SAP. Red Hat Enterprise Linux 8.1 és la primera versió que inclou comunitats, projectes i programes per a adaptar-se a les necessitats dels desenvolupadors de software com la comunitat Fedora, CentOS Stream, Red Hat Universal Base Image i la subscripció de suport gratuïta per a desenvolupadors de software.

 

» Pot sol·licitar més informació a través del formulari de contacte

Publicat a Novetats