Informació corporativa

Mirtra IT Consulting és un integrador de sistemes especialitzat en la comercialització de solucions, serveis i consultoria, en les àrees tecnològiques de sistemes, comunicacions i software. L’objectiu de la companyia és donar a conèixer i comercialitzar les últimes tecnologies disponibles en el mercat perquè les empreses puguin beneficiar-se d’una major competitivitat amb la que fer front als seus reptes empresarials.

Les relacions comercials amb els clients estan basades en una clara orientació a donar servei al client, amb una aportació de valor basada en l’especialització, la flexibilitat i el compromís amb el client, mantenint una eficiència en costos que ens permeti garantitzar una màxima competitivitat en les diferents solucions i serveis.

Organització

L’equip directiu de Mirtra IT Consulting és un grup de professionals amb més de 15 anys d’experiència en el sector, provinents d’empreses de tecnologia i de multinacionals del sector. L’experiència acumulada al llarg d’aquests anys és un dels principals actius de l’empresa. En base a aquesta experiència l’empresa defineix i implementa plans estratègics de negoci basats en la innovació per millorar de manera continua la presència i el posicionament de l’empresa en el mercat.

L’equip professional de Mirtra IT Consulting està format per comercials especialitzats, consultors, tècnics de sistemes, comunicacions i software, i un departament  d’operacions, responsable de la gestió de processos comptables, financers i logístics. El principal número de recursos de l’empresa està concentrat en professionals marcats amb un clar perfil tècnic, determinant d’aquestat manera la clara orientació tècnica de l’empresa.

Aliances

Mirtra IT Consulting és una empresa focalitzada principalment en la comercialització de productes i tecnologies de sistemes, comunicacions i software de HP Enterprise. HP Enterprise és una companyia multinacional líder en el sector de les tecnologies de la informació, amb un catàleg de productes, solucions i serveis líders en el mercat i amb una presència global en clients a nivell mundial. La comercialització de de solucions HP Enterprise es complementa amb els serveis tècnics especialitzats de Mirtra IT Consulting. Les solucions de HP Enterprise ens permet oferir les màximes garanties als clients.

Mirtra IT Consulting també comercialitza els productes i solucions de Micro Focus, Microsoft, VMware i Citrix. Aquests fabricants complementen l’oferta de productes i solucions de HP Enterprise.

 

Especialització

L’especialització és clau per poder oferir un servei diferencial al client. Per aconseguir aquesta especialització la companyia aposta per una forta inversió en formació comercial i tècnica que permeti un procés de formació continua. El resultat d’aquesta inversió són un conjunt de certificacions comercials, consultor-preventa i tècniques. Una de les prioritats de l’empresa és mantenir un pla de formació tècnic continu per renovar les certificacions vigents en cada una de les àrees tecnològiques. Les certificacions tècniques en els diferents fabricants són la millor garantia pel client.

Beneficis oferts als clients

Les principals avantatges proporcionades als clients són les següents:

 • Una àmplia gama de productes i solucions:
  • Fabricants líders en el mercat
  • Preus competitius, garantitzats pels diferents acords amb els fabricants
  • Orientació a la comercialització de solucions, adaptant els diferents productes i tecnologies a les necessitats de cada client
 • Serveis tècnics:
  • Diferenciats per l’alt grau de capacitació, perquè el client pugui obtenir les màximes funcionalitats de les diferents tecnologies
  • Orientats a establir una relació d’alta professionalitat a mig-llarg plaç amb el client

Valors Corporatius

Els valors corporatius determinen totes les interaccions comercials amb els clients i proveïdors, així com la manera d’actuar del equip a nivell intern.

 • Flexibilitat i adaptació al client
 • Esperit de millora continua
 • Cultura de treball
 • Un equip professional implicat en els objectius de l’empresa
 • Professionalitat, compromís, responsabilitat i implicació
 • Qualitat de servei, basada en una gran eficiència en els recursos i processos
 • Actuar sempre conforme els principis ètics de respecte, compromís social i medioambiental