Micro Focus Data Protector 10.60 suporta les últimes tecnologies de Oracle, SAP Hana i VMware

En la solució Micro Focus Data Protector 10 s’inclouen múltiples millores com una nova interfície web, seguretat avançada, programador de tasques consolidat i suport per a noves plataformes tecnològiques com Oracle, SAP Hana i VMware. Micro Focus® Data Protector 10 millora l’experiència d’usuari, automatitza processos i millora la seguretat de les còpies de seguretat per a reduir els riscos d’atacs i vulnerabilitats. Addicionalment s’inclouen funcionalitats avançades com orquestració, automatització i monitoratge per a gestionar les aplicacions crítiques amb múltiples indicadors de rendiment. A través dels panells de control és possible visualitzar ràpidament els diferents indicadors de les còpies de seguretat. És possible orquestrar i automatitzar fluxos de treball perquè els administradors de IT redueixin el temps de gestió i minimitzin els errors d’operació.

Micro Focus Data Protector contínua sent una de les solucions de còpia de seguretat amb un més ampli suport de sistemes operatius, plataformes tecnològiques i dispositius. En la versió Data Protector 10.60 (release Data Protector 2019.12) s’incorpora el suport dels següents sistemes operatius i plataformes tecnològiques:

 • Oracle Database 19c
 • SAP HANA 2.0 SPS 04
 • VMware vSphere 6.7 U3
 • Windows Server 2019 i Microsoft Hyper-V 2019
 • AIX 7.2
 • Nutanix AHV infrastructure: Nutanix AHV 5.10.3 LTS
 • Amazon AWS S3/Ceph/Scality
 • Microsoft Exchange 2019
 • Microsoft SharePoint 2019
 • Network multi-homing support
 • NetApp Cluster Mode (Snapshot Management) ZDB for VMware, Oracle, SQL

En la versió Data Protector 10.60 (release Data Protector 2019.12) s’introdueixen múltiples millores com còpia de seguretat i restore block based, millores en panells de control, reports i scheduler, millores de seguretat, millores en la còpia de seguretat VMware, suport Instant Recovery per a Dell-EMC Unity i NetApp, i millores en els agents MySQL i PostgreSQL.

Block-based backup i restore

Data Protector incorpora la còpia de seguretat Block-based que permet realizer còpies de seguretat de fitxers a nivell de bloc reduint d’una manera significativa els temps de còpia de seguretat i restore. Els blocs es llegeixen en l’ordre en el qual estan gravats en el disc a diferència de les còpies de seguretat de fitxers tradicionals que es llegeixen segons l’ordre de fitxers. Es realitza còpia de seguretat únicament dels blocs que estan en ús de manera que es redueix el temps de còpia de seguretat. En els restores funciona d’una manera similar de manera que restauren els blocs en el disc destino. Aquesta funcionalitat és de gran utilitat per a còpies de seguretat i restores d’unitats completes de disc.

 

Panell de control, reporting i scheduler

En els panells de control s’han afegit múltiples millores en la interfície gràfica per a millorar l’eficiència de gestió. En el panell de control s’inclouen més detalls de l’entorn de còpia de seguretat, el panell de control és configurable per a adaptar-se a les necessitats de gestió.

En el programador de còpies de seguretat (Web-based Scheduler) s’inclouen noves capacitats de filtrat i ordenat que són especialment útils per a entorns Enterprise amb un gran nombre de tasques de còpia de seguretat. Les opcions avançades de configuració del scheduler poden ocultar-se o mostrar-se en funció de les necessitats.

En l’apartat de reporting i telemetria s’ha canviat la interfície gràfica amb un nou disseny per a accedir ràpidament a la informació requerida. L’opció de autosend permet la programació d’enviament automàtic d’informes.

Model de seguretat avançat

En Data Protector 10 les comunicacions entre diferents components estan securizadas per a garantir una alta fiabilitat i un entorn de còpia de seguretat que impedeixi la pèrdua de dades.

La funcionalitat de “Secure peering” està basada en certificats self-signed i claus privades que es generen en durant el procés d’instal·lació o upgrade en el servidor Installation Server i el servidor Cell Manager. Les comunicacions entre aquests 2 servidors requereixen que la configuració de les petjades de cada servidor estigui verificada. A partir d’aquí les comunicacions es realitzen a través d’encriptació entre els 2 servidors amb un canal TLS 1.2. Les Comunicacions entre el servidor Cell Manager i els servidors client també utilitzen la funcionalitat de “Secure peering”.

En els servidors Windows s’utilitzen la signatura SMB (SMB Session Message Block signing) per a garantir comunicacions segures entre els servidors. Els fitxers copiats des del servidor Installation Server s’envien amb paquets d’instal·lació verificats i signats per a garantir la integritat de les dades.

En els servidors Linux s’utilitza el protocol SSH per defecte per a instal·lar els agents Data Protector des del servidor Installation Server als servidors Linux/Unix client. El protocol SSH (Secure Shell) envia les dades en un format encriptat i es considera un dels protocols més segurs en l’actualitat.

En Data Protector 10.60 s’ha afegit la certificació Common Criteria per a una seguretat avançada. Addicionalment s’inclouen les següents millores en seguretat:

 • Seguretat millorada en l’emmagatzematge de credencials
 • Seguretat en els canals de dades i auditoria en el procés d’instal·lació
 • Actualització OpenJDK amb els últims pegats de Java
 • Pegats de seguretat OpenSSL amb maneres criptogràfiques addicionals
 • Pegats de Buffer overflow
 • IDB recovery restringit a administradors
 • Claus d’encriptació per a securizar els processos de import/*export

 

Millores en backup VMware

En la còpia de seguretat VMware se suporten les últimes versions disponibles amb les següents funcionalitats:

 • Power On i Live Migrate per a VMs en plataforma vSAN 6.6.1 i 6.7
 • Suport de vCenter i VCSA 6.7 U3
 • Suport de VDDK API, VixDiskLib_QueryAllocatedBlocks(). Aquesta funcionalitat permet que en els backups FULL només es copien els blocs utilitzats i està disponible per a discos VMDKs amb Lazy Zero Thick (LZT) i Thin provisioning
 • Suport per VDDK 6.7 U3
 • Suport per Granular Recovery de VMs situades en datastores vSAN

 

Suport Instant Recovery per Dell-EMC Unity i NetApp storage systems

La funcionalitat Instant Recovery és una funcionalitat de Data Protector disponible des de fa anys per a sistemes d’emmagatzematge HPE, DELL EMC i NetApp i suposa un avantatge diferencial en entorns Enterprise enfront d’altres solucions de còpia de seguretat. Els agents d’integració amb sistemes d’emmagatzematge s’han millorat amb capacitats de instant recovery i replicació remota. A través d’aquestes funcionalitats s’aconsegueix reduir el temps de recuperació (Recovery Time Objective RTO) permetent que els restores de grans grandàries de dades es realitzin en el menor temps possible. En aquesta nova versió Data Protector 10.60 s’ha afegit el suport de Instant Recovery per als últims models de DELL EMC Unity i NetApp Storage Systems.

Millores en agents MySQL i PostgreSQL

Les bases de dades MySQL i PostgreSQL estan cada vegada més augmentant la presència en el mercat i Micro Focus Data Protector ha estat una de les solucions pioneres en el suport d’aquestes tecnologies. En la nova versió s’han millorat els agents MySQL i PostgreSQL i és possible visualitzar l’estat de les bases de dades durant el procés de configuració de la còpia de seguretat, l’execució de còpies de seguretat i el procés de restore. A través de la interfície gràfica de Data Protector és possible parar o arrencar una base de dades de manera que s’agilita el procés previ abans de realitzar un restore.

 

» Pot sol·licitar més informació a través del formulari de contacte

 

Publicat a Novetats