Productes

El catàleg de productes de Mirtra IT Consulting està format pels productes dels fabricants HP Enterprise, Micro Focus, Microsoft, VMware i Citrix.

HP Enterprise
HP Enterprise és un fabricant líder a nivell mundial en les tecnologies de la informació amb un ampli catàleg de productes i solucions: servidors blade; servidors x86-based; servidors Unix + Linux + Windows; sistemes d’emmagatzemament de disc; sistemes SAN; sistemes de backup a disc i cinta; software de gestió de la infraestructura; suport de hardware i software; serveis de suport i formació; solucions de networking incloent switchs, routers, wireless i un llarg etcètera.El catàleg de Mirtra IT Consulting de productes HP Enterprise inclou la gama de productes de servidors HPE Proliant, servidors HPE Integrity, sistemes d’emmagatzament HPE i HPE networking. En aquestes línies de productes Mirtra IT Consulting aporta un ampli coneixement amb capacitats tècniques per realitzar els serveis associats a aquestes línies de productes.
Micro Focus
Micro Focus inclou un conjunt de solucions que faciliten que l’empresa augmenti la productivitat i l’eficiència amb eines que permeten construir, operar, securitzar i analitzar. A través d’aquestes solucions les organitzacions poden innovar, millorar i simplificar els procesos actuals, maximitzar els nivells de servei de IT i a la vegada reduir costos. Les solucions de Micro Focus permeten integrar les tecnologies existents i les tecnologies emergents de manera que l’empresa pot innovar més ràpidament, amb menys risc i facilitant la transformació digital de l’empresa. En el porfoli de Micro Focus s’inclouen un ampli ventall de productes, les families de productes de Micro Focus són les següents: Analytics and big data, Application development, test, delivery, COBOL, Collaboration solutions, Information management and governance, Business continuity, IT operations management, Mainframe i Security.
Microsoft
En Windows Server 2019 s’inclou la solució de infraestructura Hyper-Convergent que permet implementar entorns virtualitzats i arquitectures Cloud a través de la consolidació de recursos de computació, emmagatzemament i xarxes definides per software en un clúster d’alt rendiment que permet a la vegada una reducció de costos. La solució de infraestructura Hyper-Convergent de Windows Server inclou varies funcionalitats com Hyper-V, Failover Clustering, Storage Spaces Direct, Software Defined Networking, l’eina Windows Admin Center per gestió centralitzada de clústers i servidors Windows i l’eina de connexió amb Azure hybrid services. El rol de Hyper-V de Windows Server permet implementar un entorn de computació virtualitzat en el que es poden crear i gestionar servidores virtuals. Hyper-V millora i optimitza la infraestructura hardware existent i permet crear i gestionar un entorn cloud privat. Els serveis de IT sota demanda es gestionen d’una manera flexible amb recursos compartits que s’ajusten a les necessitats de demanda canviants. Windows Server Hyper-V inclou funcionalitats avançades de virtualització d’emmagatzemament i xarxes, Disaster recovery, backup i virtual desktop infrastructure (VDI). Windows Server Hyper-V es complementa amb altres tecnologies de Microsoft com Windows Server Failover Clustering, Microsoft Remote Desktop Services i Microsoft System Center. Storage Spaces Direct, inclòs en Windows Server 2019 Datacenter i Windows Server 2016 Datacenter, utilitza servidors estàndards amb emmagatzemament local per crear una arquitectura “software-defined storage” d’alta disponibilitat i alta escalabilitat amb un cost molt inferior als tradicionals sistemes d’emmagatzemament SAN o NAS. Storage Spaces Direct simplifica l’aprovisionament de infraestructura amb una gran eficiència i alt rendiment a través de funcionalitats com caching, storage tiers, erasure coding, junt amb les últimes novetats en hardware com RDMA networking i discos NVMe. La tecnologia Windows Server Failover Clustering permet agrupar varis servidors en els que les càrregues de treball i els servidors virtuals s’executen en qualsevol servidor del clúster amb balanceig de càrregues i failover entre servidors.
VMware
VMware és el líder global en tecnologies de virtualització i infrastructura cloud. Proporciona solucions amb una llarga reputació d’anys en el mercat que acceleren les tecnologies de IT a través d’una reducció de la complexitat i aportant una entrega dels serveis molt més flexible i àgil. vmware permet que les empreses puguin adoptar ràpidamente el model d’arquitectura cloud perquè aquestes puguin afrontar els reptes inminents del negoci. L’aproximació de VMware accelera la transició a arquitectures cloud computing, preservant les inversions existents i millorant la seguretat i el control. Les solucions vmware ajuden a les organitzacions de tot tipus de tamany a reduir els costos, incrementar l’agilitat en l’organització i garantitzar la llibertat d’elecció. El catàleg de Mirtra IT Consulting de productes i solucions vmware inclou la gama de productes vSphere. En aquestes línies de productes Mirtra IT Consulting proporciona serveis d’integració amb els productes de HP Enterprise.
Citrix
Citrix és el líder del mercat en la transformació de l’espai digital permetent que els usuaris puguin treballar des de qualsevol lloc, amb qualsevol aplicació i des de qualsevol dispositiu. Les solucions Citrix proporcionen un entorn de IT sota demanda amb un desplegament de serveis molt ràpid i centralitzat. A través de les solucions de Citrix és possible obtenir molta més flexibilitat, llibertat pels usuaris, seguretat i control de l’entorn de IT. Totes aquestes característiques són imprescindibles per la innovació, competitivitat i creixement de l’empresa. Citrix Digital Workspaces inclou un conjunt de solucions que permeten obtenir les avantatges del Cloud eliminant la complexitat i els riscs de seguretat. Amb Citrix Digital workspaces es poden integrar diferents tecnologies, plataformes, aplicacions, dispositius i Clouds d’una manera segura garantitzant que les organitzacions proporcionen als usuaris el lloc de treball flexible que s’adapta a les seves necessitats. Les solucions de Citrix networking proporcionen un accés fiable a les aplicacions amb una experiència d’usuari òptima i una disponibilitat continua dels recursos des de qualsevol dispositiu. La visibilitat de la infraestructura de IT i xarxa permet tenir control, optimitzar el rendiment, preveure les amenaces de seguretat i securitzar els fitxers, aplicacions i dispositius dels usuaris. Amb les solucions de Citrix Networking es garantitza que l’accés web i l’accés a la infraestructura es realitza d’una manera segura amb una visibilitat end-to-end i un anàlisis complet de les aplicacions, usuaris i dispositius que estan connectats a la xarxa.