Citrix Virtual Apps and Desktops

Citrix Virtual Apps and Desktops són solucions de virtualització que proporcionen accés remot a les aplicacions i escriptoris virtuals des de qualsevol dispositiu assegurant que el departament de IT gestioni de manera eficient les màquines virtuals, aplicacions, llicències i seguretat.

Citrix Virtual Apps and Desktops, anomenada en el passat XenApp i XenDesktop, és el líder de la indústria en entrega de aplicacions i escriptoris virtuals amb més de 100 milions d’usuaris a nivell mundial. Citrix Virtual Apps proporciona un accés remot segur a aplicacions Windows i escriptoris virtuals des de qualsevol dispositiu i qualsevol xarxa. Les aplicacions i els escriptoris virtuals són gestionats de manera segura des del centre de dades per protegir la informació confidencial de l’empresa assegurant la seguretat corporativa. Citrix Virtual Apps and Desktops adicionalment proporciona accés als empleats a escriptoris virtuals Linux® de manera que és possible accedir conjuntament a recursos Windows i Linux® amb una completa experiència d’usuari. Una altra avantatge és que els usuaris poden utilitzar adicionalment els seus dispositius mòbils personals per accedir a les aplicacions i escriptoris virtuals sense que augmenti la complexitat de gestió del departament de IT.

Les principals característiques de Citrix Virtual Apps and Desktops són les següents:

 • Els usuaris finals executen aplicacions i escriptoris virtuals independentment del sistema operatiu del dispositiu d’accés i la interfície
 • Els administradors de IT gestionen la xarxa i controlen el accés de dispositius específics o de tots els dispositius
 • Els administradors de IT gestionen la xarxa des d ’un únic centre de dades

Citrix Virtual Apps and Desktops comparteix una arquitectura unificada anomenada FlexCast Management Architecture (FMA). Les principals característiques de FMA són la capacitat d’executar múltiples versions de Citrix Virtual Apps o Citrix Virtual Desktops des d’un únic centre amb aprovisionament integrat.

L’entrega d’aplicacions i escriptoris virtuals s’adapta a les necessitats canviants de l’empresa de manera que és possible assignar als usuaris noves aplicacions o escriptoris virtuals en funció del rol específic de cada un dels usuaris. El departament de IT pot millorar l’agilitat i el temps de resposta a les noves necessitats de l’empresa re-assignant de manera flexible les aplicacions requerides pels usuaris. La seguretat és una peça clau de Virtual Apps and Desktops. És la única solució de la industria amb la certificació FIPS 1402 compliant. La solució minimitza el risc de pèrdua de dades i es preveuen les intrusions a través de l’accés segur a les aplicacions sota demanda a qualsevol usuari, segons la localització de l’usuari, el dispositiu de l’usuari i les polítiques establertes de seguretat. Una altra avantatge consisteix en proporcionar accés segur a aplicacions a empreses externes o partners.

L’experiència d’usuari d’alta definició HDX (High-definition experience) des de qualsevol dispositiu és una altra de les característiques remarcables de la solució. HDX supera a qualsevol altra solució alternativa assegurant que els usuaris tenen una experiència  d’usuari com si estiguessin treballant en un dispositiu local inclús quan les xarxes d’accés són de baixa velocitat. Per aquelles empreses que requereixen utilitzar aplicacions gràfiques 3D és possible assegurar que els dissenyadors i enginyers accedeixen de manera segura als recursos centralitzats des de qualsevol dispositiu.

Components de Citrix Virtual Apps and Desktops

 • Citrix Receiver: Els usuaris accedeixen a les aplicacions i escriptoris virtuals a través del client Citrix Receiver. Es tracta d’un client universal que s’executa virtualment en qualsevol sistema operatiu client incloent iOS, Android, Windows, Mac i Linux.
 • Tecnología HDX: Assegura un complet rendiment de les aplicacions i de la xarxa en entorns virtualitzats. Amb la tecnologia HDX Citrix Virtual Apps and Desktops proporciona una excel·lent experiència d’usuari en una gran varietat de dispositius i conexions de xarxa igualant i inclús superant l’experiència local en un PC.
 • Citrix Gateway: Permet el accés segur a les aplicacions i escriptoris virtuals. Els Administradors de IT poden gestionar granularment l’accés a cada aplicació i controlar l’accés a les dades des de qualsevol centre
 • StoreFront: És un servei per subscripció proporcionat a través d’un portal d’aplicacions en el que els usuaris accedeixen a les aplicacions i escriptoris virtuals. L’accés del usuaris és a través d’un navegador estàndard.
 • Controller: Gestiona centralitzadament l’accés dels usuaris a la solució Citrix Virtual Apps and Desktops localitzada en el centre de dades amb polítiques configurables d’usuari i de dispositiu.
 • Apps y desktops: Amb Citrix Virtual Apps and Desktops s’accedeix a qualsevol aplicació o escriptori virtual Windows o Linux en un cloud privat o públic. L’entrega es gestiona centralitzadament i sota demanda a milers d’usuaris situats en qualsevol lloc del món.
 • Studio: Aquest component proporciona assistents que permeten dissenyar el servei i gestionar la infraestructura i recursos que entreguen aplicacions i escriptoris virtuals de manera que es simplifica la gestió del departament de IT.
 • Director: És l’eina de monitorització i diagnòstic proporcionant en temps real gràfics i anàlisis de tendències a nivell d’usuaris, aplicacions i escriptoris virtuals perquè el departament de suport d’usuaris agilitzi la resolució d’incidències.

Citrix Virtual Apps and Desktops s’integra amb la solució Citrix Endpoint Management, abans anomenada Citrix XenMobile. Els usuaris de Citrix Endpoint Management obtenen un accés integrat a les aplicacions mòbils Windows, web i SaaS cloud des del portal StoreFront i adicionalment disposen de recursos d’emmagatzemament pels seus fitxers confidencials. Amb Citrix Endpoint Management el departament de IT disposa d’una gestió unificada dels dispositius mòbils, aplicacions i escriptoris virtuals a través d’un únic fabricant facilitant les tasques de suport i gestió i gestió de llicències. El departament de IT pot descobrir, inventariar i gestionar els dispositius mòbils personals del usuaris durant el cicle de vida i protegir la informació de l’empresa. Les dades emmagatzemades en els dispositius mòbils són encriptades per minimitzar les vulnerabilitats.

En moltes organitzacions la solució Citrix Virtual Apps and Desktops consisteix en una granja de servidors XenApp i XenDesktop amb un front-end de Citrix StoreFront que proporciona el accés a les aplicacions dels usuaris i un Citrix Gateway, abans anomenat Citrix NetScaler Gateway, que proporciona un accés VPN amb SSL, balanceig de càrreges i control d’accessos. En els dispositius dels usuaris s’executa el client Citrix Receiver per accedir a les seves aplicacions Windows de manera remota. Citrix Endpoint Management es situa darrera de Citrix Gateway en la zona del firewall DMZ. Citrix Endpoint Management inclou un portal d’aplicacions que permet el accés als usuaris mòbils a aquelles aplicacions mòbils, Windows, web i Saas segons el grup i les polítiques que l’usuari tingui establertes en Microsoft Active Directory.