Solucions

Mirtra IT Consulting ofereix un conjunt de solucions tecnològiques dirigides a solucionar diferents necessitats existents en l’entorn de IT de les empreses. A través d’aquestes solucions és possible alinear l’estratègia de IT amb els objectius de l’empresa permetent que el departament de IT millori la productivitat, s’obtinguin millores del rendiment i disponibilitat, i millores en la seguretat, amb una reducció de riscos y una reducció dels costos de capital i d’operació.

Aquestes solucions permeten aconseguir millores de la competitivitat de l’empresa amb resultats medibles del retorn de inversió. L’adaptació de les solucions a les diferents necessitats de cada tipologia d’empresa és clau per maximitzar el retorn de la inversió.

Les solucions HP Converged Infrastructure permeten canviar el mode d’operar del data center, permetent que la infrastructura de sistemes i comunicacions s’adapti a l’entorn canviant de l’empresa. Les avantatges d’implementar aquestes solucions són un increment de la flexibilitat, disponibilitat, escalabilitat i fiabilitat, i a la vegada una reducció de costos ja que es garantitza el ús òptim dels diferents elements que formen el data center.

Per assegurar la continuitat de negoci de l’empresa és necessari incorporar solucions de Disaster Recovery, garantitzant que en cas de desastres els serveis de IT es poden recuperar d’una manera ràpida i fiable. El risc de pèrdua de dades és un dels principals reptes que han d’afrontar les empreses, i per això cal establir una política de recuperació davant de desastres adequada a les necessitats de cada empresa.

Les solucions VDI de virtualització d’escriptoris és la nova arquitectura de IT que permet simplificar la gestió dels llocs de treball. Els llocs de treball basats en PCs impliquen una gran carga de treball operativa per els departaments de IT, amb tasques de manteniment repetitives que és necessari realitzar en cada un dels llocs de treball i que aporten molt poc valor a l’empresa. Les solucions VDI permeten gestionar els llocs de treball de manera centralitzada amb una gran reducció dels costos d’operació.

Les solucions de gestió de serveis de IT permeten que les empreses puguin maximitzar el rendiment dels serveis de IT, simplificant la gestió i obtenint un control de l’entorn de IT a tots els efectes. Dins d’aquesta àrea de solucions s’inclouen un conjunt de solucions per gestionar tot el cicle de vida dels serveis de IT: gestió de la estrategia de IT, gestió del desenvolupament del software, gestió d’operacions, gestió de la seguretat i gestió del cicle de vida de la informació. Les solucions d’estratègia permeten governar els serveis de IT. Les soluciones d’aplicacions permeten gestionar el cicle de vida dels desenvolupaments d’aplicacions, amb vàries solucions que permeten automatitzar el procés reduïnt d’una manera significativa els costos d’operació. Les solucions de gestió de les operacions proporcionen vàries funcionalitats per optimitzar les operacions en el departament de IT, augmentant l’eficiència de la gestió i maximitzant el rendiment i disponibilitat del serveis de IT.

Els serveis tècnics oferts per Mirtra IT Consulting en les diferents solucions inclouen els serveis de consultoria, serveis d’implementació, serveis d’operació, formació i suport. Aquests serveis tècnics permeten que el client pugui maximitzar les inversions realitzades en les diferentes solucions, amb una adaptació a mida a les necessitats del client i una justificació de que la inversió realitzada en IT ha aconseguit els resultats esperats. La prestació del serveis tècnics està basada en identificar i anticipar-se proactivament a les demandes dels clients, proporcionant serveis tècnics que cumpleixin i excedeixin les expectatives establertes pels clients.